UnknownUnicorn6712732

PLAN GBPAUD- TIME LINE H1 FOR WEEK ( 20/4/2020-26/04/2020)

FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Phân tích khung H1:
B1: Dùng đường MA 55 xác định xu hướng: giá nằm dưới MA => xu hướng giảm chỉ SELL
B2: Vẽ hộp 1 y hình để xác định điểm entry và SL ( lưu ý: SL cách vài pip để đảm bảo an toàn)
B3: Xác định điểm TP bằng cách vẽ hộp 2 có chiều cao bằng 1.1 chiều cao hộp 1
B4: Set and forget. Đặt lệnh với khối lượng vừa phải vì SL dài, quản lý tốt nhé từ 1-2% tài khoản.
Lưu ý: không đặt lệnh SELL Stop, chờ giá breakout và đóng cửa qua đáy hộp 1 rồi vào lệnh sell limit tại đáy hộp 1)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.