FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD đang phản ứng từ hỗ trợ D1 tại vùng 1.90.
Canh buy, mục tiêu 1.950, sau đó từ vùng TP chúng ta canh sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.