xin1banthang

TEST vùng cầu H1, đặt lệnh xác xuất tại vùng cầu

Giá lên
xin1banthang Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Đặt lệnh xác xuất buy limit tỷ lệ RR là 1:3
Bình luận:
Buy limit 1.8400

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.