Nthieu

Short GBPCAD NOW

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Short GBPCAD giá hiện tại. SL 20 pip. TP thả