BLOGFOREXVIET

GBPCAD GIÁ XUỐNG

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Tìm thấy mô hình của thằng này khá ngon share cho anh em nghiên cứu khả năng sell và RR của nó khá hấp dẫn đáng để mạo hiểm. Nên điều chỉnh RR cho phù hợp với anh em . trên hình là khản 1/5
Giao dịch đang hoạt động:
Tí nữa là nó chạm SL rồi, cá mập nguy hiểm quá
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.