SonPriceAction

GBPCAD canh sell tai resistance

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD đã có 1 đợt trending rất mạnh, giá hiện tại đang hồi lại. Chúng ta kỳ vọng có thể sell được tại hỗ trợ cũ nay thành kháng cự

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.