FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD vẫn đang trong giai đoạn tăng giá.
Thời điểm hiện tại thì chúng ta cần chờ giá xác nhận lại, một khi nó chạm vào khu vực kháng cự, thì sẽ có điểm vào đẹp.
Vùng kháng cự có thể là mốc fib 0,236.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.