CHNTeam

GBPCAD - SCALPING SELL 20 PIP

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
NHẬN ĐỊNH PRICE ACTION #GBPCAD

- Đang trend giảm vì giá dưới MA200 H1
- Sell khi giá hồi về Fibo 618 - 786
- Giá tạo đỉnh sau thấp hơn, đáy sau thấp hơn
Vùng sell tiềm năng: 1.5944 - 1.5956
SL TP 20 - 20

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.