SinvestFX

Tiếp tục SELL GBPCAD thuận xu hướng

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Xu hướng GBPCAD trên D1 đang là xu hướng giảm rất mạnh.

Trên H4, GBPCAD không vượt qua được vùng kháng cự mạnh 1.6200 và quay đầu tiếp tục xu hướng.

Chờ giá breakout qua trendline trên hình
=> SELL

Lưu ý: Có thể SELL ngay khi H4 đóng cửa breakout trendline hoặc vào H1 tìm điểm hồi lên để SELL.

Good luck!
---- Sinvest ----

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.