URIFX

22#002: Bán GBPCAD

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
D1: Xu hướng vẫn tăng ngay cả khi giá bear ngắn hạn. Khả năng giá phải chạm biên trên của Channel.
H1: Ta thấy có tín hiệu breakout, giá hồi về test lại đỉnh. Nếu giá quay đầu, khả năng cao sẽ chạm mốc 0.5Fibo cũng là neckline, và cùng thường tạo nên phân kỳ giá.

Risk 2% sell giá này. Nếu giá vượt Channel, mình nghĩ giá sẽ Bull tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.