OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
tôi không nói gì nhiều đâu, nhưng nhất định sẽ xuống.