ThePhi-FX

GBPCAD - SELL WITH SETUP PINBAR

FOREXCOM:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Nhận định về cặp GBPCAD:
1. Xu hướng giảm trung hạn;
2. Giá chạm vùng kháng cự quanh 1.75719, hồi quy về mức Fibonacci 61.8;
3. Setup vào lệnh: Pinbar , đặt chờ bán 50% pinbar .
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Goodluck!
T.P.,

GBPCAD forecast:
1. Downtrend;
2. GBPCAD has touched to resistance around 1.175719, retreated to fibonacci 61.8;
3. Setup price action: Pinbar , sell limit 50% pinbar .
Expect GBPCAD to go down.
Goodluck!
T.P.,

Bình luận