Luongthuylam

CANH BUY GBPCAD TẠI HỖ TRỢ 1.660

Giá lên
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Gía GBPCAD đang ở 1.660
Đây là vùng hỗ trợ quan trọng của khung D.
Khuyến nghị xem xét dấu hiệu đảo chiều ở khung H4 vs H1 để buy mục tiêu 1.68 vs 1.70
Từ vùng 1.70 canh sell.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.