OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Kèo này đang có một lực tăng rất mạnh nhưng không bền vững, chúng ta kỳ vọng giá chạm vùng kháng cự và xem phản ứng tại vùng giá đó rồi tìm các set up đẹp để vào lệnh.