OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Kèo này đang có một lực tăng rất mạnh nhưng không bền vững, chúng ta kỳ vọng giá chạm vùng kháng cự và xem phản ứng tại vùng giá đó rồi tìm các set up đẹp để vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.