URIFX

GBPCAD: Bán đoạn cuối trend

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
41 lượt xem
2
D1: Trong correction Flat.
30m: Bán trong VA mới đang hình thành. Giá có xu hướng revisit lại khu vực này, nếu mạnh, giá sẽ extend VA xuống bên dưới. Trường hợp giá đi ngược lên, cơ hội cắt lỗ ngắn là khi giá bạc lại VAL của VA trên giá mua.