hailnforex

GBPCAD giảm bù GAP

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Hiện ngắn hạn GBPCAD đang cho tín hiệu giảm bù GAP ta có thể sell ăn hồi, đánh theo cây pinbar H1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.