FCP_Channel_By_Athena

GBP/xxx Sell chủ đảo trên khung H4 - Giao dịch Bảng Anh với FCP

OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Vào việc: Giá break out kênh giá tăng trước đó tại khung H1.
Quay đầu retest theo giống y như sách giáo khoa:

Sell: tại giá hiện tại, TP vô cực cũng được luôn .

Zalo tín hiệu: zalo.me/g/uuozsu207
Admin: 0908.95.5858
0769.97.6577
FB: www.facebook.com/groups/500447838349152
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.