Clevermonkey

GBPCAD_15/06/2022

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Nhận định SELL GCAD
Hợp lưu

kênh giá
vùng phản ứng
BB
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.