tradafx

Đợi retest và tín hiệu mua xuất hiện với GBPCAD

Giá lên
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm giá.
Key level tại 1.71000 đã bị phá vỡ.
Giá đang retest và tại đây đợi hình thành mẫu hình tiếp diễn sau khi phá vỡ rõ Key level thì tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.75000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.