Eagle-Pips

GBPCAD Sell limit @1.63790

Giá xuống
Eagle-Pips Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBP/CAD Sell limit @1.63790
Stop loss @1.64100 (-30 pips)
Take profit @1.62619 (+120 pips)

Chú ý: Khi giá chạm @1.6330 các bạn dời Stop loss lên entry.
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.