bmine4rever

Giá nằm trong kênh, quan sát break hướng xuống

FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Giá nằm trong kênh, quan sát break hướng xuống
Weekly nến đỏ, Daily uptrend lên vùng suppply, sell xuống 1.76144, TP tại 1.73353, SL trên đỉnh cũ