bmine4rever

Giá nằm trong kênh, quan sát break hướng xuống

FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Giá nằm trong kênh, quan sát break hướng xuống
Weekly nến đỏ, Daily uptrend lên vùng suppply, sell xuống 1.76144, TP tại 1.73353, SL trên đỉnh cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.