HHermes

GBPCAD chính chức hoàn thành mô hình huyền thoài Cua biển...LONG

Giá lên
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD chính chức hoàn thành mô hình huyền thoài Cua biển...LONG
Sau vực sâu thăm thẳm đó chính là đỉnh cao muôn trượng, GPBCAD chính thức hoàn thành xong mô hình CRAB BULLIST và xuất hiện zone Long quanh 1.62xx kỳ vọng sẽ bull lên vùng 167xx. Goodluck