JackieHup

PHÂN TÍCH GBPCAD, H4, 28/09/2018

FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Nhận Xét và Phân Tích

Cặp tiền GBPCAD khung giờ H4 biến động sideway 1.69666 - 1.72000.
Cản kháng cự 1.72000 (màu đỏ) khá mạnh khi mẫu hình nến quay đầu giảm khá mạnh khi giá không vượt được.
Giá hiện tại đang di chuyển trong khu vực hỗ trợ (màu xanh).
Cần chờ tín hiệu break out để xác định vào lệnh cho cặp tiền GBPCAD.

Kết Luận

Cần chờ giá di chuyển khỏi khu vực hỗ trợ.
Giá đóng cửa vượt EMA 20 (1.70800) có thể xem xét vào lệnh Buy: take profit 1.72000, Stop loss 1.70000
Giá Break out khỏi cản hỗ trợ (màu xanh) có thể xem xét vào lệnh Sell: take profit 1.69000, stop loss 1.70800
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.