Sinvestvn

GBPCAD có thể giảm nhịp cuối trước khi đảo chiều.

Giá lên
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD đang đi trong mô hình nêm giảm, có thể giảm nhịp cuối trước khi đảo chiều tăng mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.