GAMOFX

GBP GIẢM VÀ CAD TĂNG

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Xin chào, mình là GAMOFX, hy vọng bạn quan tâm đến chiến lược giao dịch này của tôi: SELL GBPCAD
* SL, EP, TP, các bạn tham khảo trên hình
+ về kịch bẩn thì GBPCAD có 2 kịch bản: sập mạnh
- kịch bản phụ sẽ sideway, qua tuần sau sập mạnh .
nhớ xem kỹ trên yutube kênh của tôi nữa nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.