votiensanh

GbpCad Sell - mô hình dao găm

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Chiến lược sử dụng : Dao găm
Thời điểm quan sát : 14h 22/02/2022
Hạn hiệu lực : trong ngày

Cách thức vào lệnh :
Vốn : Sử dụng 3% vốn
Số lệnh : Chia làm 3 lệnh nhỏ
Mở 2 lệnh Sell ( như hình mô tả )

Chốt lời và dừng lỗ như hình .

Tiên Sanh Forex - Kẻ săn Cá Mập

"Đám đông không tốt cũng không xấu
Nhưng họ chỉ là quân tốt trên bàn cờ"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.