tradafx

Đợi tín hiệu mua xuất hiện với GBPCAD

Giá lên
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm bị phá vỡ khi giá tăng vượt Key level tại 1.71000.
Đợi giá xuất hiện retest tại vùng giá này và có tín hiệu xác nhận tăng thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.74000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.