dinhchien

GBPCHF - giá xuống theo quy tắc sóng

Giá xuống
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
- Thoái lui lớn nhất khung tuần bị phá vỡ, xác định xu hướng down dài hạn
- Khung ngày quy luật thoái lui (Fibo retracement) vẫn hợp lệ.
- Khung H4 giá tăng về vùng chờ bán (80-100%)
- Sell limịted: 1.27078
- Stop loss: 1.28327 (daily resistance)
- Take profit: 1.25351 (ellior rule wave)
Sóng W (I), (II), (III)...
Sóng D I, II, III...
Sóng H4 (1), (2), (3)...
Sóng h1 1, 2, 3
Bình luận: Stoploss dời về 0 (80 bibs dương)
Bình luận: 3 mức chốt lời được tính bằng Elliot rule
Bình luận: 1 tài khoản kéo Stop loss
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: 170 bibs lợi nhuận