dinhchien

GBPCHF - giá xuống theo quy tắc sóng

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
- Thoái lui lớn nhất khung tuần bị phá vỡ, xác định xu hướng down dài hạn
- Khung ngày quy luật thoái lui (Fibo retracement) vẫn hợp lệ.
- Khung H4 giá tăng về vùng chờ bán (80-100%)
- Sell limịted: 1.27078
- Stop loss: 1.28327 (daily resistance)
- Take profit: 1.25351 (ellior rule wave)
Sóng W (I), (II), (III)...
Sóng D I, II, III...
Sóng H4 (1), (2), (3)...
Sóng h1 1, 2, 3
Bình luận:
Stoploss dời về 0 (80 bibs dương)
Bình luận:
3 mức chốt lời được tính bằng Elliot rule
Bình luận:
1 tài khoản kéo Stop loss
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
170 bibs lợi nhuận

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.