NguyenThang33

GBPCHF - Cơ hội giao dịch trong tay bạn! :)))

Giá lên
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GBPCHF đang được giao dịch theo hướng downtrend với giá vừa chạm đáy của mô hình và đây là cơ hội tốt để chúng ta có thể vào lệnh BUY dài từ đáy.
Chúng ta đang có mô hình Vai Đầu Vai đảo ngược (trong vùng giá nhỏ hơn) điều này có nghĩa là chúng ta có thể vào một số lệnh SELL ngắn trước khi mô hình hoàn chỉnh để chúng ta vào lệnh LONG.