NguyenThang33

GBPCHF - Cơ hội giao dịch trong tay bạn! :)))

Giá lên
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GBPCHF đang được giao dịch theo hướng downtrend với giá vừa chạm đáy của mô hình và đây là cơ hội tốt để chúng ta có thể vào lệnh BUY dài từ đáy.
Chúng ta đang có mô hình Vai Đầu Vai đảo ngược (trong vùng giá nhỏ hơn) điều này có nghĩa là chúng ta có thể vào một số lệnh SELL ngắn trước khi mô hình hoàn chỉnh để chúng ta vào lệnh LONG.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.