NguyenThang33

Phân tích cặp GBPCHF - Xu hướng LONG

Giá lên
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Giá của cặp đang tiếp cận đến mức hỗ trợ đầu tiên tại 1.2942 ( 23.6% Fibonacci retracement , 61.8% Fibonacci extension ) và có khả năng sẽ bật mạnh lên trên, hướng đến mức kháng cự chính của nó tại 1.3090 (100% Fibonacci extension , 78.6% Fibonacci retracement ).
RSI (89) cũng xác định xu hướng bật lên của cặp này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.