SonPriceAction

GBPCHF buy stop on h4

Giá lên
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Tất cả giải thích cần thiết ở trên chart. Buy sstop GBPCHF với tỷ lệ R;R tốt