SinvestFX

Chiến lược giao dịch GBPCHF 11/03

Giá xuống
SinvestFX Cập nhật   
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Chiến lược giao dịch GBPCHF 11/03

Sell GBPCHF 1.2955 - 1.2966, SL 1.2993, TP 1.2807

Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình. Good luck!
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chạm TP 5.7R

🌏 sinvest.online - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm

✅ EXNESS: sinvest.online/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.online/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.online/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.