KenPCA

Deal 11: Buy GBPCHF ngày 19/08

Giá lên
KenPCA Cập nhật   
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Lí do vào lệnh:
- Sau khi giá chạm hỗ trợ vùng 1.252 bật lên
- RSI và giá hội tụ, RSI chạm vùng thấp đi lên.
Hành động của Ken:
- Vào mua tại giá hiện tại 1.2545
- Stoploss tại 1.2500 (45pip)
- Takeprofit tại 1.266 (115pip)
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.