FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Giải thích: Giá gãy trend trên khung nhỏ, giá tăng và đang hồi về, chờ hồi về điểm tập trung phe buy và vào lệnh, quản lý rủi ro theo khẩu vị của từng cá nhân. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.