AZINVEX_SIGNAL

GBPCHF - Còn Sideway Trong Thời Gian Tới

Giá xuống
AZINVEX_SIGNAL Cập nhật   
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Mô hình tam giác đã đủ 5 sóng Elliott
Tiếp theo chúng ta có thể chờ bán tại vùng cản quan trọng ở trên
Hoặc Sell ngay để tránh bỏ lỡ cơ hội
Bình luận:
Giá chạy lên trong đợt hồi, có thể xem xét Sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.