stevehoang

Nhận định GBPCHF 1/10: Liệu có bứt phá được vùng sideway

Giá lên
SAXO:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Chiến lược như trong hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.