SonPriceAction

GBPCHF buy on breakout

Giá lên
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GBPCHF đã có 1 đợt sóng tăng mạnh trước đó và hiện tại đang trong tình trạng consolidation/ volatility compression, Buy khi giá breakout lên trên khỏi vùng giằng có, cắt ngay và cân nhắc short nêu xuất hiện tín hiệu false break