hokatsdn

Sell GBPCHF

Giá xuống
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Cho anh em nào muốn tham khảo trong tuần tới từ 02 - 06 / 8 /21.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.