TheBestTradingDay

Phân Tích Ngày 20/04/2020 - Đặt Lệnh Chờ Sell GBOCHF

FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Xu hướng giảm nha anh em,xuất hiện set up Pin Bar tuần trước và Fibo 0.61 anh em có thể vào lệnh Price 1.20329 SL 1.21181 TP 1.18678

Bình luận