RichPhu

Chờ short GBPCHF

Giá xuống
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Tuần này chỉ có dữ liệu CPI m/m của CHF vào 13h30 hôm thứ sáu.
Các chỉ báo xh của khung D đang cho tín hiệu giảm của GBPCHF.
Xem sét hủy lệnh nếu chưa entry trước thời điểm tin được công bố.
-------------
Đây là ý kiến cá nhân.
Chúc mọi người may mắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.