RichPhu

Short GBPCHF

Giá xuống
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Short GBPCHF
Tại OB h1 gần đây.
Đây là ý kiến cá nhân
Chúc mọi người may mắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.