URIFX

21/101: Bán correction

Giá xuống
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
28 lượt xem
0
Correction dường như chưa end trong channel D1.
Cấu trúc phức tạp của correction support cho 1 wave sẽ pullback lần nữa.
Plan: Sell 2%