TDFx_0211

Cơ hội bán với GBPCHF

OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Khung thời gian 1 giờ
Cấu trúc xu hướng tăng
Sau động thái tăng hồi phục đến vùng kháng cự 1.26600-1.26700 xuất hiện sự từ chối tăng trendline bị phá vỡ, tạo mô hình 2 đỉnh và MACD phân kỳ
Gía phá vỡ key level tại vùng giá 1.26200 chờ giá hồi lại có thể tìm 1 cơ hội vào bán
Mục tiêu lợi nhuận mua lại tại vùng đáy 1.25000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.