dinhchien

GBPCHF - dự đoán giảm tiếp sự kiện Brexit 29/3

Giá xuống
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
- Tín hiệu chính cho việc bán GBPCHF là chỉ số MACD thấp nhất trong 3 tháng
- Tín hiệu hỗ trợ Một là giá đã vượt quá Dải băng dưới.
- Tín hiệu hỗ trợ Hai là FORCE INDEX thấp nhất trong 3 tháng và hiệu chỉnh không vượt quá 0.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.