dinhchien

GBPCHF - dự đoán giảm tiếp sự kiện Brexit 29/3

Giá xuống
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
- Tín hiệu chính cho việc bán GBPCHF là chỉ số MACD thấp nhất trong 3 tháng
- Tín hiệu hỗ trợ Một là giá đã vượt quá Dải băng dưới.
- Tín hiệu hỗ trợ Hai là FORCE INDEX thấp nhất trong 3 tháng và hiệu chỉnh không vượt quá 0.