AZINVEX

Phân tích GBPCHF H4, 18:35, 9-5-2018

Giá lên
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Mô hình vai đầu vai được hình thành sau một xu hướng giảm mạnh
TP1: 1.3650
TP2: 1.3710
TP3: 1.3770
TP4: 1.3840
SL: 1.3497
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.