Samurai_FX_VN

GBPCHF Sell mạnh tay, RR5-1

Giá xuống
Samurai_FX_VN Cập nhật   
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Hiện tại giá đã đến vùng cung rất mạnh, chúng ta để ý, mỗi lần giá đến vùng cung này thì đều giảm mạnh, và lần sau giảm mạnh hơn lần trước.
Lần này có thể cũng không phải là ngoại lện. giá vừa chạm vùng cung, vừa hợp lưu với kênh giá, hứa hẹn cho chúng ta một lệnh Sell đẹp
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.