Samurai_FX_VN

GBPCHF Sell mạnh tay, RR5-1

Giá xuống
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
50 lượt xem
1
Hiện tại giá đã đến vùng cung rất mạnh, chúng ta để ý, mỗi lần giá đến vùng cung này thì đều giảm mạnh, và lần sau giảm mạnh hơn lần trước.
Lần này có thể cũng không phải là ngoại lện. giá vừa chạm vùng cung, vừa hợp lưu với kênh giá, hứa hẹn cho chúng ta một lệnh Sell đẹp