RichPhu

Short GBPCHF 14/08/2023

Giá xuống
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Giá trên thời gian ngày đang đi ngang.
Lệnh hơi rủi ro khi trade trong thị trường đi ngang.
Lệnh có hiệu lực trong ngày.
Ưu tiên dời SL về hòa vốn vào hôm sau nếu entry.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.