URIFX

@GBPCHF #CounterTrend => Đánh chặn

Giá lên
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Cuối trend xuống, giá hình thành Ending Wedge

========= Trade Plan ========
tw = Next impulse
sl = 1.2846
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT
Giao dịch đang hoạt động:
Bình luận: Còn rất nhiều room cho GBP