Selina9X

Nhật ký giao dịch #63 - BUY GBPCHF

Giá lên
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Trên biểu đồ D1 xuất hiện mẫu hình nến Fakey, đồng thời RSI đang quá bán.

BUY GBPCHF tại 1.2315
SL 1.2167
TP 1.2536