Selina9X

Nhật ký giao dịch #63 - BUY GBPCHF

Giá lên
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Trên biểu đồ D1 xuất hiện mẫu hình nến Fakey, đồng thời RSI đang quá bán.

BUY GBPCHF tại 1.2315
SL 1.2167
TP 1.2536
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.