dinhchien

GBPCHF - Giảm tại nhóm sóng Ngày (sóng đối xứng - elliot)

Giá xuống
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Sau khi GBPCHF tăng về vùng sóng Ngày (IV) và down. Hy vọng 1 cú down tiếp, theo qui luật sóng từ IV đến V

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.